Search
18/06/2021

Thông báo cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông

Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhận được Đơn đề nghị cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Tiến Kiên (Mã cổ đông: 01907).

  • CMND số: 272600110 - Cấp ngày: 14/3/2013 - Nơi cấp: CA Đồng Nai
  • Địa chỉ thường trú: 1168/5 Trường Sa, Phường 13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.
  • Địa chỉ liên lạc: 1168/5 Trường Sa, Phường 13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.
  • Là chủ sở hữu Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần có số seri: 001907, số lượng: 11.320 cổ phần do Ngân hàng TMCP Sài Gòn phát hành.

Lý do đề nghị cấp lại: Vào ngày 24/5/2021 đi trên đường Thảo Điền, P.Thảo Điền, Tp.Thủ Đức, HCM có đánh rơi 01 túi hồ sơ bên trong có 01 sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn xin thông báo đến các đơn vị, cá nhân có liên quan Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đề nghị cấp lại nêu trên. Sau 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu không nhận được khiếu nại nào, Ngân hàng TMCP Sài Gòn sẽ cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho Ông Nguyễn Tiến Kiên và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự khiếu nại nào về việc cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt:

  • Địa chỉ: Lầu 3, 66 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
  • Số điện thoại: 028 3838 6868 (số nội bộ 345 hoặc 343).

Trân trọng.

 

top