Search
04/05/2018

Thông báo cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông

Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhận được Đơn đề nghị cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trần Đoàn Mạnh Kha.

CMND số: 024882815 Cấp ngày: 24/03/2008 Nơi cấp: Công an TP.HCM

Địa chỉ thường trú: 20/15B KP3, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM

Là chủ sở hữu 1 Tờ cổ phiếu có số sêri PACB00434 do Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn) phát hành.

Lý do đề nghị cấp lại: Bất cẩn đánh rơi.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn xin thông báo đến các đơn vị, cá nhân có liên quan đến Tờ cổ phiếu đề nghị cấp lại nêu trên. Sau 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu không nhận được khiếu nại nào, Ngân hàng TMCP Sài Gòn sẽ cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho Ông Trần Đoàn Mạnh Kha và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự khiếu nại nào về việc cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

Địa chỉ: Lầu 2, 193-203 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Quận I, TP.HCM

Số điện thoại: 028 3838 6868 (số nội bộ 3899).

 

top