Search
14/09/2020

Thông báo bán thanh lý xe ô tô

1. Đối tượng đăng ký mua: cá nhân/tổ chức có nhu cầu.

2. Tài sản thanh lý:

Stt Hiệu xe Loại xe Biển kiểm soát Năm SX Số km sử dụng chốt đến 31/05/2020 Giá khởi điểm (đồng), đã bao gồm VAT
1 Toyota Innova 07 chỗ 52Z-0948 2006 309.631 204.000.000
2 Toyota Innova 07 chỗ 50Z-8426 2007 338.922 222.000.000
3 Toyota Innova 07 chỗ 50Z-9601 2007 255.015 250.000.000

3. Phương thức bán:

Tổ chức bán thanh lý bằng hình thức chào giá kín (theo mẫu của SCB đính kèm) bỏ vào phong bì, dán kín niêm phong, 01 xe tham gia/01 phong bì để Hội đồng thanh lý họp mở thư chào giá chọn cá nhân/tổ chức có giá chào mua cao nhất.

Người mua thực hiện chào giá mua riêng từng xe. Hội đồng thanh lý sẽ quyết định người mua dựa theo mức chào giá.

Mức giá trúng thầu là mức giá quy định không thấp hơn mức giá sàn làm giá khởi điểm để chào giá kín cộng với bội số của 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

Giá trúng thầu là giá đã bao gồm thuế VAT:

  • SCB chịu trách nhiệm nộp thuế TNDN.
  • Tất cả chi phí liên quan còn lại (bao gồm các khoản phí, lệ phí, thuế…): do người mua trúng thầu chịu trách nhiệm chi trả.

Người trúng thầu sẽ tự thực hiện các thủ tục đăng ký sang tên theo quy định của cơ quan nhà nước.

4. Đặt cọc (ký quỹ) và cách thức xử lý:

4.1. Giá trị tiền đặt cọc: 30.000.000 đồng/01 xe (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng).

4.2. Cách thức xử lý:

CBNV/người thân CBNV SCB, CBNV/người thân CBNV các Công ty trực thuộc; cá nhân/tổ chức bên ngoài đăng ký mua thanh lý không trúng thầu sẽ được hoàn trả lại tiền đặt cọc. Tuy nhiên, SCB sẽ giữ lại tiền đặt cọc (ký quỹ) của 02 CBNV/người thân CBNV SCB, CBNV/người thân CBNV các Công ty trực thuộc; cá nhân/tổ chức bên ngoài không trúng thầu có giá chào mua cao thứ 02 và thứ 03 của đợt đấu giá. SCB sẽ hoàn trả tiền đặt cọc (ký quỹ) cho các cá nhân/tổ chức không trúng thầu khi cá nhân/tổ chức có kết quả trúng thầu hoàn tất thủ tục đăng ký với SCB (đối với danh sách người liền kề tiếp theo).

Đối với người trúng thầu thì số tiền đặt cọc (ký quỹ) sẽ được trừ vào số tiền thanh toán mua xe ô tô thanh lý.

Trường hợp người trúng thầu từ chối mua sẽ bị mất toàn bộ số tiền đã đặt cọc (ký quỹ) tại SCB.

Trường hợp cá nhân/tổ chức bỏ giá chào mua thấp hơn giá khởi điểm của SCB đưa ra thì sẽ mất tiền đặt cọc (ký quỹ).

Trong vòng 05 ngày làm việc, cá nhân/tổ chức trúng thầu (có giá mua cao nhất) mua thanh lý xe ô tô phải liên hệ Phòng Quản trị Nội chính và Mạng lưới để thực hiện các thủ tục thanh lý theo quy định. Trường hợp không liên hệ theo thời gian quy định nêu trên, Hội đồng thanh lý tài sản sẽ chọn đơn vị có giá trúng thầu liền kề thấp hơn kế tiếp và tương tự đến cá nhân/tổ chức có thứ tự thứ 02.

5. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia chào giá mua xe ô tô:

Thời gian: từ 8 giờ 00 ngày 25/09/2020 đến 15 giờ 30 ngày 25/09/2020.

Địa điểm nộp hồ sơ:

Đơn vị nhận hồ sơ Địa chỉ Người nhận hồ sơ
Phòng Quản trị Nội chính và Mạng lưới Lầu 6, 19-25 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. Bà Thanh Loan 028.2222 8686 – ext: 8120

Lưu ý:

Người đăng ký mua nộp tiền đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản/ tiền mặt cùng với thời điểm đăng ký, nếu không đặt cọc xem như không đăng ký. Thông tin tài khoản nhận đặt cọc:

+ Số tài khoản thụ hưởng: 79334001 - Tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn
+ Nội dung: Cá nhân/ Tổ chức……. (CMND/ MST: ……….) đặt cọc đấu giá xe ô tô của SCB (BKS ………….).

Cá nhân/Tổ chức tham gia đấu thầu: điền các thông tin cần thiết vào Phiếu đăng ký (theo mẫu SCB), bỏ vào bao thư đã niêm phong (01 xe đăng ký tham gia/01 bì hồ sơ) và gửi lại cho Phòng Quản trị Nội chính và Mạng lưới theo thời gian quy định tại mục 5 (không hạn chế số lượng xe đăng ký mua của từng cá nhân/ tổ chức trong tổng số lượng xe bán thanh lý).

6. Địa điểm và thời gian xem xe:

Thời gian: từ 08 giờ 00 ngày 14/09/2020 đến ngày 17 giờ 00 ngày 24/09/2020.

Địa điểm:

Địa chỉ xem xe Nhân sự hướng dẫn
927 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP.HCM Ông Quốc Dũng – 0916.021.082

7. Thời gian tổ chức mở thư chào giá: Hội đồng thanh lý tài sản sẽ thông báo thời gian mở thầu cụ thể sau.

Mọi chi tiết liên quan đến thủ tục thực hiện thanh lý, vui lòng liên hệ Phòng QTNC&ML:

Ông Quốc Dũng: 028.2222 8686 – ext: 8120.

Bà Thanh Loan: 028.2222 8686 – ext: 8120.

 

top