Search
12/09/2020

S-PAYROLL
Gói chi lương - Trọn đời miễn phí

Từ ngày 04/09/2020, SCB triển khai gói dịch vụ ưu đãi “S-Payroll - Gói chi lương – Trọn đời miễn phí” dành cho các Khách hàng tổ chức (KHTC), bao gồm các ưu đãi dịch vụ trọn gói đặc biệt dành Tổ chức. Với việc thanh toán và nhận lương qua SCB, khách hàng sẽ nhận được nhiều tiện ích vượt trội cũng như nhiều ưu đãi về phí dịch vụ.

Với thủ tục đơn giản, gói dịch vụ trả lương của SCB giúp cho KHTC thực hiện chi trả lương cho CBNV một cách nhanh chóng, chính xác, an toàn và bảo mật; đồng thời mang lại nhiều lợi ích cũng như cơ hội sử dụng nhiều tiện ích ngân hàng hiện đại dành cho nhân viên của Tổ chức.

Với hoạt động kinh doanh lấy “Khách hàng là trọng tâm”, SCB luôn cung cấp các ứng dụng/dịch vụ/sản phẩm phù hợp mang lại giá trị thiết thực, tối ưu nhất dành cho khách hàng.

Xem thêm thông tin chương trình tại đây.

 

top