Search
08/07/2022

SCB thu giữ tài sản đảm bảo thu hồi nợ

SCB vừa ra các thông báo thu giữ tài sản bảo đảm thu hồi nợ đối với Công ty TNHH Thương mại Thủy sản Vĩnh Long (tọa lạc tại địa chỉ 26/3B, Phạm Hùng, Phường 9, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) và Công ty TNHH Trí Minh (tọa lạc tại địa chỉ số ¼, ấp Thuận Thới, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long).

Trước khi phát hành thông báo thu giữ tài sản, tháng 05-2022, SCB đã lần lượt gửi thông báo đến hai công ty này và các cá nhân có liên quan yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm để SCB xử lý thu hồi nợ nhưng hai công ty này và các cá nhân vẫn vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước đó với SCB. Do đó, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, đối với Công ty TNHH Thương mại Thủy sản Vĩnh Long, SCB thu hồi các tài sản đảm bảo là các bất động sản gồm: Quyền sử dụng thửa đất số 615 và 625, tờ bản đồ số 09 tại ấp Phú Hoà 2, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; Quyền sử dụng thửa đất số 659, tờ bản đồ số 10 tại ấp Phú Thuận, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Quyền sử dụng thửa đất số 799, 805, 811, tờ bản đồ số 0008 và Quyền sử dụng thửa đất số 1557, tờ bản đồ số 8 tại ấp Mỹ An, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đo ông Dương Văn Do và bà Lâm Thị Hồng Hoa đứng tên.

Đối với Công ty TNHH Trí Minh, SCB thu hồi nhiều tài sản tại tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Bến Tre. Cụ thể, tại Vĩnh Long, SCB thu hồi 25 bất động sản tại xã Quới An, huyện Vũng Liêm; 35 bất động sản tại xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm. Ngoài ra, SCB thu hồi nhiều tài sản khác tại tỉnh Vĩnh Long như: Quyền sử dụng thửa đất số 57, 52, 56, 304, 377, 13, 12, 10, tờ bản đồ số 2 tại xã An Phước, huyện Mang Thít; Công trình xây dựng trên thửa đất số 52, tờ bản đồ số 2 tại xã An Phước, huyện Mang Thít; Quyền sử dụng thửa đất số 70+77, tờ bản đồ số 2 tại xã An Phước, huyện Mang Thít; Quyền sử dụng thửa đất số 270, 271, 128, tờ bản đồ số 2 tại xã An Phước, huyện Mang Thít; Công trình xây dựng trên thửa đất số 270, tờ bản đồ số 2 tại xã An Phước, huyện Mang Thít; Công trình xây dựng trên thửa đất số 304, 10+12+13+377, 52+56, 56+57, tờ bản đồ số 2 tại xã An Phước, huyện Mang Thít; Thửa đất số 377, tờ bản đồ số 8 tại xã Chánh An, huyện Mang Thít.

Tại tỉnh Bến Tre, SCB thu hồi các tài sản đảm bảo của Công ty TNHH Trí Minh gồm: 11 bất động sản tại tại xã Hoà Nghĩa, huyện Chợ Lách; thửa đất số 622, tờ bản đồ số 3, tại xã Sơn Định, huyện Chợ Lách; Thửa đất số 621, tờ bản đồ số 3, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách.

Xem chi tiết các thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ

 

top