Search
06/06/2024

SCB thanh lý xe ô tô chuyên dùng

1. Đối tượng đăng ký mua: Cá nhân/tổ chức có nhu cầu.

2. Danh mục 23 xe ô tô chuyên dùng cần bán thanh lý:

Stt Hiệu xe Biển kiểm soát Năm sản xuất Mức giá sàn làm giá khởi điểm đã bao gồm VAT (đồng)
1 MITSUBISHI PAJERO 57K-6937 2004 106.920.000
2 MITSUBISHI PAJERO 57L-3778 2008 183.870.000
3 MITSUBISHI PAJERO 57L-4009 2008 174.150.000
4 MITSUBISHI PAJERO 57L-4115 2008 178.200.000
5 MITSUBISHI PAJERO 51A-584.89 2006 136.080.000
6 MITSUBISHI PAJERO 57L-1765 2007 173.340.000
7 MITSUBISHI PAJERO 57L-4075 2008 171.720.000
8 MITSUBISHI PAJERO 57L-4150 2008 175.770.000
9 MITSUBISHI PAJERO 57L-4095 2008 180.630.000
10 MITSUBISHI PAJERO 51A-601.74 2007 135.270.000
11 MITSUBISHI PAJERO 57L-4161 2008 180.630.000
12 MITSUBISHI PAJERO 57K-6936 2004 106.920.000
13 MITSUBISHI PAJERO 57L-4105 2008 173.340.000
14 MITSUBISHI PAJERO 57L-4123 2008 174.150.000
15 MITSUBISHI PAJERO 57L-1778 2007 174.150.000
16 MITSUBISHI PAJERO 57L-1753 2007 175.770.000
17 MITSUBISHI PAJERO 57K-6934 2007 127.170.000
18 HYUNDAI STAREX 57L-4467 2008 220.320.000
19 HYUNDAI STAREX 57L-3656 2008 198.450.000
20 HYUNDAI STAREX 57L-4878 2008 220.320.000
21 HYUNDAI STAREX 57L-6642 2008 220.320.000
22 HYUNDAI STAREX 57L-4710 2008 220.320.000
23 HYUNDAI STAREX 57L-4476 2008 179.820.000

3. Hình thức thanh lý: Bán riêng lẻ từng xe.

4. Phương thức bán thanh lý:

Tổ chức bán thanh lý bằng hình thức chào giá kín (theo mẫu của SCB đính kèm) bỏ vào phong bì, dán kín niêm phong, 01 xe tham gia/01 phong bì để Hội đồng thanh lý tài sản tại Hội sở (HĐTLTSTHS) họp mở thư chào giá chọn Cá nhân/Tổ chức có giá chào mua cao nhất.

SCB sẽ chịu trách nhiệm nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Tất cả chi phí liên quan còn lại (bao gồm các khoản phí, lệ phí, thuế…): do người mua chịu trách nhiệm chi trả.

Người trúng giá sẽ tự thực hiện các thủ tục đăng ký sang tên theo quy định của Cơ quan Nhà nước.

5. Đặt cọc (ký quỹ) và cách thức xử lý:

5.1. Giá trị tiền đặt cọc: 30.000.000 đồng/01 xe.

Thời gian nộp tiền đặt cọc: Người đăng ký mua nộp tiền đặt cọc cùng với thời điểm đăng ký, nếu không đặt cọc xem như không đăng ký

5.2. Cách thức xử lý:

Cá nhân/Tổ chức đăng ký mua thanh lý không trúng giá chào mua sẽ được hoàn trả lại tiền đặt cọc. Tuy nhiên, SCB sẽ giữ lại tiền đặt cọc (ký quỹ) của 03 đối tượng có giá chào mua cao nhất theo thứ tự từ cao nhất liền kề nhỏ dần đến thứ 03.

SCB sẽ hoàn trả tiền đặt cọc (ký quỹ) cho các Cá nhân/Tổ chức không trúng giá khi Cá nhân/Tổ chức có kết quả chào giá hoàn tất thủ tục đăng ký với SCB (đối với danh sách người liền kề tiếp theo).

Đối với người trúng giá mua thanh lý thì số tiền đặt cọc (ký quỹ) sẽ được trừ vào số tiền thanh toán mua xe ô tô chuyên dùng thanh lý.

Trường hợp người trúng giá mua từ chối mua sẽ bị mất toàn bộ số tiền đã đặt cọc (ký quỹ) tại SCB.

Trường hợp Cá nhân/Tổ chức bỏ giá chào mua thấp hơn giá khởi điểm của SCB đưa ra thì sẽ mất tiền đặt cọc (ký quỹ).

Nếu nhiều cá nhân/tổ chức cùng đăng ký mua với cùng một mức giá, Hội đồng thanh lý sẽ thông báo các bên thương lượng, nếu không thương lượng được Hội đồng thanh lý sẽ tổ chức bốc thăm chọn người trúng thầu.

Trong vòng 10 ngày làm việc, cá nhân/tổ chức trúng giá (có giá mua cao nhất) mua thanh lý phải liên hệ SCB để thực hiện các thủ tục mua thanh lý theo quy định. Trường hợp không liên hệ theo thời gian quy định nêu trên, SCB sẽ chọn Cá nhân/Tổ chức có giá trúng liền kề thấp hơn kế tiếp và tương tự đến cá nhân/tổ chức có thứ tự thứ 03.

6. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia chào giá mua xe ô tô:

Thời gian: từ 10 giờ 00 ngày 07/06/2024 đến 16 giờ 00 ngày 17/06/2024.

Địa điểm nộp hồ sơ:

Đơn vị nhận hồ sơ Địa chỉ Người nhận hồ sơ
Hội đồng thanh lý tài sản tại Hội Sở Lầu 6, 927 Trần Hưng Đạo, Phường 01, Quận 05, TP.HCM. Võ Nguyễn Duy Khanh
(SĐT: 0907878050)

Lưu ý:

Cá nhân/ Tổ chức đăng ký mua nộp tiền đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản/tiền mặt cùng với thời điểm đăng ký, nếu không đặt cọc xem như không đăng ký.

Trường hợp Cá nhân/Tổ chức nộp tiền mặt/chuyển khoản tại Ngân hàng khác SCB

+ Số tài khoản thụ hưởng: 79334001

+ Tên người thụ hưởng: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn.

+ Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

+ Nội dung: Cá nhân/Tổ chức…. (CMND/CCCD/MST……) đặt cọc chào giá mua 23 xe ô tô chuyên dùng thanh lý của SCB.

Trường hợp Cá nhân/Tổ chức nộp tiền mặt/chuyển khoản tại quầy giao dịch của SCB

+ Số tài khoản thụ hưởng: 000-459901997

+ Tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn

+ Đối tượng thụ hưởng: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn

+ Nội dung: Cá nhân/Tổ chức…. (CMND/CCCD/MST……) đặt cọc chào giá mua 23 xe ô tô chuyên dùng thanh lý của SCB.

Cá nhân/Tổ chức tham gia đấu giá: điền các thông tin cần thiết vào Phiếu đăng ký (theo mẫu SCB), bỏ vào bao thư đã niêm phong và gửi lại cho Hội đồng Thanh lý tài sản tại Hội sở theo thời gian quy định tại Mục 6.

7. Địa điểm và thời gian xem xe:

Thời gian: từ 10h ngày 07/06/2024 đến 16h ngày 14/06/2024.

Địa điểm: 162 Nguyễn Thị Định, phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Nhân sự hướng dẫn: Ông Võ Nguyễn Duy Khanh – 0907 878 050

8. Thời gian tổ chức mở thư chào giá:

Hội đồng thanh lý tài sản tại Hội sở sẽ thông báo thời gian cụ thể sau

Mọi chi tiết liên quan đến thủ tục thực hiện thanh lý, xin vui lòng liên hệ Phòng Chính sách và Quản lý tài sản:

Ông: Võ Nguyễn Duy Khanh – 0907 878 050.

Ông: Lê Anh Tuấn – 0938.080388.

 

top