Search
09/06/2021

SCB miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống COVID-19

Với mong muốn chung tay hỗ trợ cả nước vượt qua khó khăn trong đại dịch, từ ngày 11/06/2021 SCB MIỄN PHÍ tất cả các giao dịch chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước:

I. Đối với KHCN thực hiện nộp tiền/ chuyển tiền ngoài hệ thống thông thường tại SCB tới các Số tài khoản của Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19 sau đây:

1. Tại sở giao dịch Kho bạc Nhà nước:

Tên Tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng COVID-19.

Số Tài khoản:

  • VND: 3761.0.9098866.91999
  • USD: 3761.0.9098869.91999
  • EUR: 3761.0.9098786.91999

2. Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), CN Hà Nội:

Tên Tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng COVID-19.

Số Tài khoản:

  • VND: 21110009116868
  • USD: 21110371116868
  • EUR: 21110142996868

II. Đối với KHCN thực hiện nộp tiền/chuyển tiền nhanh Napas 247 tại SCB tới các Số tài khoản của Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19 sau đây:

1. Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VietcomBank)

Số Tài khoản: 2019002019

2. Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)

Số Tài khoản: 686868

3. Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), CN Hà Nội:

Tên Tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng COVID-19.

Số Tài khoản: 21110009116868

+ Kênh giao dịch: Giao dịch tại Quầy hoặc giao dịch Online.

+ Giao dịch: Nộp tiền/ chuyển tiền ngoài hệ thống (bao gồm chuyển tiền ngoài hệ thống thông thường và chuyển tiền nhanh Napas 247).

+ Thời gian áp dụng: từ ngày 11/06/2021 đến khi có thông báo mới.

Mỗi đóng góp nhỏ sẽ là nguồn động lực giúp Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 ngày càng lớn mạnh. Hãy cũng SCB lan tỏa tinh thần quyết tâm chiến thắng đại dịch ngay hôm nay!

 

top