Search
22/11/2017

SCB ký kết với Tổng cục Hải quan triển khai dịch vụ nộp thuế xuất nhập khẩu điện tử 24/7

Ngày 12/12/2017, SCB và Tổng cục Hải quan đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ nộp thuế xuất nhập khẩu điện tử 24/7. Việc triển khai Đề án Nộp thuế và thông quan 24/7 của Tổng cục Hải quan trong năm 2017 góp phần tạo thuận lợi và hỗ trợ người nộp thuế xuất nhập khẩu được nộp tiền mọi lúc, mọi nơi thông qua phương tiện có kết nối internet, hạn chế tối đa việc thanh toán bằng tiền mặt; đảm bảo thanh toán kịp thời, chính xác; giảm thời gian nộp thuế, đồng thời thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp thuế.


Ông Lê Minh Huấn - PTGĐ phụ trách CNTT SCB trong buổi lễ ký kết với Tổng cục Hải quan

Tại SCB, Khách hàng sẽ xác lập giao dịch nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước trên Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan. Sau đó, giao dịch này sẽ được SCB xác nhận và thực hiện trích tiền từ tài khoản của Khách hàng để chuyển sang tài khoản của Kho Bạc Nhà nước.

Khách hàng chỉ cần đăng ký tài khoản ngân hàng mở tại SCB trên Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan và ủy quyền SCB trích nợ tài khoản. So với nộp thuế truyền thống tại quầy, nộp thuế xuất nhập khẩu điện tử 24/7 có những điểm ưu việt như:

  • Khách hàng có thể thực hiện nộp thuế tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet và giao dịch 24/7 kể cả ngày nghỉ, ngày lễ.
  • Khách hàng có thể dễ dàng giám sát, quản lý giao dịch nộp thuế, theo dõi tình hình nộp NSNN qua tài khoản và được sử dụng các dịch vụ gia tăng khác của SCB.
  • Cơ quan hải quan nắm bắt được kịp thời và cho thông quan hàng hóa ngay.

 

top