Search
09/07/2020

Quyết định về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn

Ngày 06/07/2020, SCB nhận được Quyết định số 1223/QĐ-NHNN ngày 06/07/2020 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn. Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định sửa đổi bổ sung một số điều tại Giấy phép thành lập và hoạt động số 29/GP-NHNN ngày 04/03/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Xem chi tiết tại đây

 

top