Search
01/08/2022

Cập nhật tính năng mới “Rút vốn một phần trước hạn”

Từ ngày 01/08/2022, SCB chính thức ra mắt tính năng “Rút vốn một phần trước hạn” đối với các sản phẩm Tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân.

  • Đặc điểm tính năng:

Khi có nhu cầu rút một phần vốn trước hạn, khách hàng được hưởng mức lãi suất như sau:

- Phần vốn rút trước hạn sẽ được áp dụng mức lãi suất không kỳ hạn thấp nhất do SCB công bố tại thời điểm rút.

- Phần vốn còn lại sẽ tiếp tục được hưởng lãi suất đã cam kết ngay tại thời điểm khách hàng tham gia sản phẩm Tiền gửi.

  • Sản phẩm áp dụng:

- Tiết kiệm Phát Lộc Tài.

- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thông thường với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ và lĩnh lãi định kỳ.

- Tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ và lĩnh lãi định kỳ.

 

top