Search
pic

GIÁNG SINH ẤM ÁP – NĂM MỚI RỘN RÀNG

Thời gian triển khai: Từ ngày 22/12/2019 Đến hết ngày 14/02/2020.
Đối tượng áp dụng: Tất cả chủ thẻ SCB Visa/ Mastercard

Xem chi tiết
pic

TING TING QUẸT THẺ - VUI VẺ ĐI SING

Thời gian triển khai: Từ ngày 01/12/2019 Đến hết ngày 29/02/2020.
Đối tượng áp dụng: Tất cả Chủ thẻ Tín dụng SCB Mastercard

Xem chi tiết
pic
pic

ĐẶC QUYỀN VAY - THẾ GIỚI TRONG TẦM TAY

Thời gian triển khai: Từ ngày 28/08/2019 Đến hết ngày 28/08/2020.
Đối tượng áp dụng: Khách hàng là hội viên Premier đang giao dịch tiền gửi tại SCB

Xem chi tiết
pic

Mở thẻ liền tay – Nhận ngay ưu đãi

Thời gian triển khai: Từ ngày 01/11/2019 Đến hết ngày 29/02/2020.
Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ thanh toán quốc tế SCB (Mastercard/SCB beYOU).

Xem chi tiết
pic

 

top