SCB Hồng Bàng - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn

Search

SCB Hồng Bàng

  • 73 Điện Biên Phủ, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng (một phần tầng 1, tầng 2 và tầng 3)
    Tel: (225) 3569516 - (225) 3569518
    Fax: (225) 3569517

 

top