SCB Hải Dương - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn

Search

SCB Hải Dương

 • 133 Thanh Niên, Phường Hải Tân, Tp. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
  Tel: (0220) 3898 899
  Fax: (0220) 3998 896
  Thời gian giao dịch:
  Buổi sáng: 08h00–12h00 (Từ thứ 2 đến thứ 7)
  Buổi chiều: 13h00–16h30 (Từ thứ 2 đến thứ 6)

 

top