SCB 20 tháng 10 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn

Search

SCB 20 tháng 10

 • 221 Đường Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh
  Tel: (028) 39414372
  Fax: (028) 39414371
  Thời gian giao dịch:
  Buổi sáng: 08h00–12h00 (Từ thứ 2 đến thứ 7)
  Buổi chiều: 13h–16h30 (Từ thứ 2 đến thứ 6)

 

top