- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn

Search
icon mien phi chuyen tien den lien nam chau

MIỄN PHÍ CHUYỂN TIỀN – ĐẾN LIỀN NĂM CHÂU

Thời gian triển khai: Từ ngày 05/05/2022 Đến hết ngày 04/07/2022.
Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân mua ngoại tệ để chuyển tiền Trợ cấp và/hoặc chuyển tiền Định cư tại SCB.

Xem chi tiết

 

top