Search
Bạn chưa có thẻ tại SCB?
vui lòng để lại thông tin để được hỗ trợ
Yêu cầu:

Điều kiện mở thẻ tín dụng SCB: lương chuyển khoản từ 06 triệu đồng .

(*) Kể từ thời điểm xác thực/đăng ký, Tôi đồng ý cho SCB sử dụng thông tin trên đây để liên hệ với Tôi qua thư điện tử, tin nhắn và/hoặc điện thoại nhằm giới thiệu thông tin về SCB và những sản phẩm, dịch vụ, các chương trình ưu đãi/khuyến mại, chăm sóc Khách hàng của SCB.

captchar

*Lưu ý: Các thông tin của Quý khách sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác ngoài những mục đích được nêu trên hoặc chia sẻ với bên thứ 3 trừ trường hợp được sự đồng ý của Quý khách

SCBPLUS Selling point

Ưu đãi chủ thẻ

 

top