Trường Mầm Non Quốc Tế Superkids

Trường Mầm Non Quốc Tế Superkids

Ưu đãi: Giảm thêm 5% tổng hóa đơn

Thời gian: 15/12/2019 - 31/12/2021

Áp dụng: Chủ thẻ Tín dụng SCB Visa/ Mastercard

Địa điểm áp dụng: Trường Mầm Non Quốc Tế Superkids

Hotline: 1900 6538

Xem chi tiết
ANH NGỮ AMA: GIẢM ĐẾN10%

ANH NGỮ AMA: GIẢM ĐẾN10%

Ưu đãi: Giảm đến 10%

Thời gian: Từ nay đến 31/03/2020

Áp dụng: Tất cả chủ thẻ Tín dụng SCB Visa/ Mastercard

Địa điểm áp dụng: Tại chi nhánh Anh ngữ AMA áp dụng

Hotline: 1900 6538

Xem chi tiết
ENGLISH GUIDE: GIẢM ĐẾN 1 TRIỆU ĐỒNG

ENGLISH GUIDE: GIẢM ĐẾN 1 TRIỆU ĐỒNG

Ưu đãi: Giảm đến 1 triệu đồng

Thời gian: Từ nay đến 31/12/2020

Áp dụng: Tất cả chủ thẻ Tín dụng SCB Visa/ Mastercard

Địa điểm áp dụng: Tại các chi nhánh English Guide

Hotline: 1900 6538

Xem chi tiết
SPEAK UP ENGLISH - GIẢM ĐẾN 2 TRIỆU ĐỒNG

SPEAK UP ENGLISH - GIẢM ĐẾN 2 TRIỆU ĐỒNG

Ưu đãi

  • Ưu đãi 01: Giảm ngay 1.000.000 đồng khi đăng ký khóa học dưới 12 tháng.
  • Ưu đãi 02: Giảm ngay 2.000.000 đồng khi đăng ký khóa học từ 12 tháng trở lên.

Thời gian: Từ 01/11/2019 đến 31/12/2020

Áp dụng: Chủ thẻ SCB Visa/ Mastercard

Địa điểm: Tại các chi nhánh English Speak Up

Xem chi tiết
IVY KIDS

IVY KIDS

Ưu đãi: Giảm đến 5%
Thời gian: Từ nay đến 31/12/2021
Áp dụng: Tất cả chủ thẻ Tín dụng SCB Visa/ Mastercard
Địa điểm áp dụng: Trường Mầm Non Quốc Tế Ivykids
Hotline: 1900 6538

Xem chi tiết
Trường Mầm Non Quốc Tế Bambi K300

Trường Mầm Non Quốc Tế Bambi K300

Ưu đãi: Giảm thêm 5% tổng hóa đơn
Thời gian: 15/12/2019 - 31/12/2021
Áp dụng: Chủ thẻ Tín dụng SCB Visa/ Mastercard

Địa điểm áp dụng: Trường Mầm Non Quốc Tế Bambi K300
Hotline: 1900 6538

Xem chi tiết
BẢO HIỂM BẢO VIỆT

BẢO HIỂM BẢO VIỆT

Ưu đãi: Hoàn 10% khi thanh toán bảo hiểm Bảo Việt online

Thời gian: Từ nay đến 31/03/2020

Áp dụng: Chủ thẻ SCB

Kênh áp dụng: qua https://baovietonline.com.vn/

Hotline: 1900 6538

Xem chi tiết
Trang