- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn

Search

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN THANH TOÁN
KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Thông tin tài chính doanh nghiệp năm gần nhất

Loại hình doanh nghiệp
Nhu cầu vay vốn (Triệu đồng) (*)
Doanh thu thuần (Triệu đồng) (*)
Tổng chi phí (Triệu đồng) (*)
Tổng tài sản (Triệu đồng) (*)
Vốn chủ sở hữu (Triệu đồng) (*)

(*) Kể từ thời điểm xác thực/đăng ký, Tôi đồng ý cho SCB sử dụng thông tin trên đây để liên hệ với Tôi qua thư điện tử, tin nhắn và/hoặc điện thoại nhằm giới thiệu thông tin về SCB và những sản phẩm, dịch vụ, các chương trình ưu đãi/khuyến mại, chăm sóc Khách hàng của SCB.

 
captchar

*Lưu ý: Các thông tin của Quý khách sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác ngoài những mục đích được nêu trên hoặc chia sẻ với bên thứ 3 trừ trường hợp được sự đồng ý của Quý khách

 

top