- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn

Search

ĐẶT HẸN
KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Quản lý khoản phải chi

Quản lý khoản phải thu

Thẻ Doanh nghiệp

Ngân hàng điện tử

Dịch vụ khác

Gói Tài khoản thanh toán/ Dịch vụ

Thanh Toán Quốc Tế

(*) Kể từ thời điểm xác thực/đăng ký, Tôi đồng ý cho SCB sử dụng thông tin trên đây để liên hệ với Tôi qua thư điện tử, tin nhắn và/hoặc điện thoại nhằm giới thiệu thông tin về SCB và những sản phẩm, dịch vụ, các chương trình ưu đãi/khuyến mại, chăm sóc Khách hàng của SCB.

 
captchar

*Lưu ý: Các thông tin của Quý khách sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác ngoài những mục đích được nêu trên hoặc chia sẻ với bên thứ 3 trừ trường hợp được sự đồng ý của Quý khách

 

top