- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn

Search

ĐĂNG KÝ
TÀI KHOẢN THANH TOÁN

Loại số tài khoản

CHỌN SỐ ĐẸP

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ

Loại số đẹp Phí dịch vụ
02 số đẹp50.000 VND
03 số đẹp1.000.000 VND
04 số đẹp5.000.000 VND
Từ 05 số đẹp trở lên (Tối đa 11 số/Tài khoản)Tối thiểu 15.000.000 VND

Phí dịch vụ theo quy định của SCB và có thể điều chỉnh theo từng thời kỳ.

(*) Kể từ thời điểm xác thực/đăng ký, Tôi đồng ý cho SCB sử dụng thông tin trên đây để liên hệ với Tôi qua thư điện tử, tin nhắn và/hoặc điện thoại nhằm giới thiệu thông tin về SCB và những sản phẩm, dịch vụ, các chương trình ưu đãi/khuyến mại, chăm sóc Khách hàng của SCB.

 
captchar

*Lưu ý: Các thông tin của Quý khách sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác ngoài những mục đích được nêu trên hoặc chia sẻ với bên thứ 3 trừ trường hợp được sự đồng ý của Quý khách

 

top