Search

VISA X WINMART: HOÀN NGAY 20%

 

1. Ưu đãi: Đến 20%
Khách Hàng đáp ứng điều kiện nhận ưu đãi theo Thể lệ này sẽ được hoàn 20% giá trị Giao Dịch Thành Công bằng điểm VinID vào Tài Khoản VinID của Khách Hàng trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày Khách Hàng phát sinh Giao Dịch Thành Công, cụ thể:
- Mỗi Khách hàng thực hiện Giao Dịch Thành Công đáp ứng điều kiện tương ứng với 01 Tài khoản VinID tích điểm bằng Ứng dụng VinID chính chủ: được hoàn 20% giá trị Giao Dịch Thành Công (với giá trị phần thanh toán bằng Thẻ Visa Contactless) tối đa 30.000 VNĐ. Mỗi Khách hàng được nhận tối đa 01 lần ưu đãi/ngày và tối đa 04 lần ưu đãi/tháng.
- Mỗi Khách hàng thực hiện Giao Dịch Thành Công đáp ứng điều kiện tương ứng với 01 Tài khoản VinID tích điểm bằng Thẻ VinID được hoàn 20% giá trị Giao Dịch Thành Công (với giá trị phần thanh toán bằng Thẻ Visa Contactless) tối đa 15.000 VNĐ. Mỗi Khách hàng được nhận tối đa 01 lần ưu đãi/ngày và tối đa 01 lần ưu đãi/tháng.

2. Thời gian: Từ nay đến hết 30/06/2022

3. Điều khoản và điều kiện chung:
- Đối tượng áp dụng:
+ Khách hàng sở hữu tài khoản VinID và đã được kích hoạt thành công, bao gồm thẻ vật lý (“Thẻ VinID”) và/hoặc ứng dụng di động VinID (“Ứng dụng VinID”);
+ Khách hàng đáp ứng các điều kiện nhận ưu đãi như được quy định chi tiết tại thể lệ này.
- Điều kiện nhận ưu đãi: Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, Khách hàng đáp ứng điều kiện như được quy định dưới đây sẽ nhận được ưu đãi, cụ thể:
+ Có sử dụng Thẻ Visa Contactless (thẻ ngân hàng mang thương hiệu Visa) và thanh toán đơn hàng theo hình thức không tiếp xúc (đặt gần/chạm/vẫy Thẻ Visa Contactless trước thiết bị thanh toán tại quầy thu ngân) khi mua sắm tại hệ thống siêu thị WinMart/ hệ thống cửa hàng tiện ích WinMart+ trên toàn quốc; và
+ Có tích điểm bằng Ứng dụng VinID/hoặc Thẻ VinID cho giá trị đơn hàng này tại các địa điểm áp dụng chương trình theo điều kiện chi tiết tại Thể lệ này.
- Lưu ý:
+ Mỗi Khách hàng được nhận 01 ưu đãi/ngày và không quá 05 ưu đãi/tháng. Tháng ở đây được làm rõ là tháng diễn ra chương trình, cụ thể: tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 của năm 2022.
+ Trong trường hợp 1 ngày Khách hàng có hơn 01 giao dịch hợp lệ, giao dịch tích điểm sẽ được tính là giao dịch đầu tiên thực hiện trong ngày.

4. Loại thẻ áp dụng:
- Tất cả các loại thẻ Credit, Debit của Visa có chức năng Contactless.
- Không áp dụng cho thẻ ATM nội địa.

5. Địa điểm áp dụng: Tất cả các chuỗi cửa hàng và siêu thị Winmart/Winmart+ có hỗ trợ tính năng thanh toán Contactless.

 

top