Search

VISA X PC GAME PASS: NHẬN 03 THÁNG MIỄN PHÍ

 


1. Ưu đãi: Nhận 03 tháng miễn phí khi đăng ký các gói đăng ký của PC Game Pass.

2. Thời gian: Từ nay đến hết 31/10/2022.

3. Điều khoản và điều kiện chung:
- Giao dịch phải được thanh toán bằng thẻ SCB Visa
- Chỉ hiệu lực đối với các thành viên Xbox Game Pass mới đang là chủ thẻ SCB Visa.
- Chủ thẻ Visa có thể nhận được một mã ưu đãi bằng cách truy cập và thực hiện theo các bước tại trang web www.myvisacardportal.com/apbenefits_vn/vi_vn/landing/ trước ngày 31 tháng 10 năm 2022. Việc phát hành các mã ưu đãi phụ thuộc vào số lượng mã sẵn có. Các mã ưu đãi không thể được chuyển nhượng hoặc quy đổi thành tiền mặt hay các lợi ích bằng hiện vật khác.
- Để nhận được ưu đãi, Chủ thẻ Visa phải tạo một tài khoản và sử dụng mã ưu đãi tại các website liên kết qua đường link microsoft.com/redeem trước ngày 15 tháng 11 năm 2022. Microsoft bảo lưu quyền xác định việc Chủ thẻ Visa có đủ điều kiện để nhận ưu đãi hay không dựa trên các điều khoản và điều kiện này, và nếu một Chủ thẻ Visa được xác định chưa đủ điều kiện, Microsoft có thể từ chối cung cấp ưu đãi dùng thử Xbox Game Pass đối với Chủ thẻ Visa đó. Visa không chịu trách nhiệm đối với các lượt đổi mã ưu đãi không thành công.
- Phương pháp thanh toán phù hợp sẽ được yêu cầu tại thời điểm nhận ưu đãi.
- Trừ khi bạn hủy đăng ký trước khi thời hạn dùng thử 3 tháng kết thúc, bạn sẽ được tính phí thành viên chính thức định kỳ hàng tháng sau khi thời hạn dùng thử 3 tháng kết thúc.
- Giới hạn: 1 lần nhận ưu đãi cho một người/tài khoản.
- Việc nhận mã ưu đãi và việc sử dụng Xbox Game Pass phụ thuộc vào Thỏa thuận Dịch vụ của Microsoft, các điều khoản Game Pass và các yêu cầu về hệ thống tại: http://www.xbox.com/subscriptionterms. Có thể truy cập tại Việt Nam.
- Để tránh sự nhầm lẫn, trong khi Visa tạo điều kiện thuận lợi cho chương trình khuyến mãi này nhằm đem lại lợi ích cho các Chủ thẻ Visa, Microsoft là bên cung cấp độc lập và duy nhất cho tất cả hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này. Theo đó, Chủ thẻ Visa hiểu, thừa nhận, và đồng ý rằng việc Chủ thẻ mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ có áp dụng mã ưu đãi sẽ là một phần của một hợp đồng mua bán độc lập giữa Microsoft và Chủ thẻ, và Visa không phải là, và sẽ không trở thành, một phần của hợp đồng này.Khách hàng vui lòng kiểm tra mức ưu đãi/ giảm giá trước khi quyết định thanh toán. SCB sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu hóa đơn không thể hiện mức ưu đãi/ giảm giá mà Khách hàng vẫn đồng ý thanh toán

4. Loại thẻ áp dụng: Thẻ SCB Visa

5. Kênh áp dụng: https://www.myvisacardportal.com/apbenefits_vn/vi_vn/landing/

 

top