Search

VISA x MAI LINH: GIẢM NGAY 20.000 ĐỒNG

 

1. Ưu đãi: Giảm ngay 20.000 đồng với hóa đơn 50.000 đồng tại Mai Linh Taxi khi thanh toán bằng thẻ Visa Contactless

2. Thời gian: Từ nay đến hết 30/06/2021

3. Áp dụng: Tất cả chủ thẻ SCB Visa Contactless

4. Điều kiện & điều khoản:

Chỉ áp dụng vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần

Áp dụng tại Hà nội và TP. HCM

Tối đa 360code/ ngày

Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác

Không tách hoá đơn cho một lần thanh toán

Không giới hạn số lần được hưởng ưu đãi của chủ thẻ Visa

Áp dụng thanh toán bằng thẻ Visa Contactless

+ Điều kiện chung

_ Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình khuyến mãi, phiếu giảm giá, chứng từ hoặc đặc quyền của VIP khác trừ khi có quy định khác.

_ Visa và các đối tác tham gia có quyền dừng, hủy hoặc điều chỉnh điều khoản, điều kiện cũng như nội dung chương trình khuyến mại mà không cần thông báo trước.

_ Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Visa là quyết định cuối cùng.

_ Để tránh hiểu nhầm, trong khi Visa tạo điều kiện để chủ thẻ được hưởng ưu đãi này, đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho ưu đãi này. Vì vậy, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng việc mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này sẽ hình thành hợp đồng giữa bản thân chủ thẻ và nhà cung cấp và Visa không tham gia vào hợp đồng này.

_ Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu đãi này, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng Visa sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất, mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương tích, tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này.

5. Kênh áp dụng: Khi thanh toán trực tiếp tại Mai Linh Taxi bằng hình thức thanh toán chạn với thẻ Visa Contactless

 

top