Search

VISA X GRAB ƯU ĐÃI: Giảm đến 40.000 VNĐ

 

Ưu đãi:
A. Dành cho Khách hàng mới: Bất kỳ giao dịch mua sắm Hàng hóa Ưu đãi đầu tiên bởi Khách hàng hợp lệ trên ứng dụng điện thoại Grab, sử dụng Thẻ hợp lệ trong Thời gian khuyến mại sẽ được tặng mã ưu đãi theo thể lệ sau:
- GrabCar/ GrabBike: Mã “VISANEWTPT" giảm 20.000 VNĐ cho chuyến xe từ 40.000 VNĐ
- GrabFood: Mã "VISANEWFOOD" giảm 40.000 VNĐ cho đơn hàng từ 80.000 VNĐ
- Đơn hàng GrabFood, không bao gồm phí vận chuyển và các phụ phí khác, tối thiểu là 80.000 VNĐ (tính trên giá trị đơn hàng)
- Khách hàng hợp lệ được lựa chọn sử dụng một (01) dịch vụ GrabCar/ GrabBike hoặc GrabFood
- Mỗi Khách hàng hợp lệ được áp dụng tối đa hai (02) mã ưu đãi GrabCar/ GrabBike HOẶC một (01) mã ưu đãi GrabFood trong suốt Thời gian khuyến mại.
B. Dành cho Khách hàng hiện hữu: Bất kỳ giao dịch GrabFood bởi Khách hàng hợp lệtrên ứng dụng điện thoại Grab, sử dụng Thẻ hợp lệ trong Thời gian khuyến mại sẽ được tặng mã ưu đãi ""VISA20"" giảm 20.000 VNĐ cho đơn hàng từ 100.000 VNĐ
- Đơn hàng, không bao gồm phí vận chuyển và các phụ phí khác, tối thiểu là 100.000 VNĐ (tính trên giá trị đơn hàng)
- Mỗi Khách hàng hợp lệ được áp dụng tối đa một (01) mã ưu đãi GrabFood mỗi ngày trong suốt Thời gian khuyến mại
- Số lượng mã ưu đãi có hạn nên Khách hàng thực hiện giao dịch sớm hơn sẽ được ưu tiên nhận thưởng
- Mã ưu đãi GrabFood có thể được sử dụng đồng thời với các ưu đãi khác trên ứng dụng Grab."

Thời gian: Từ nay đến hết 30/09/2023

Điều khoản và điều kiện chung:
- Ưu đãi chỉ có thể được sử dụng khi thanh toán bằng Thẻ SCB Visa trong Thời gian Ưu đãi.
- Ưu đãi chỉ áp dụng trên phiên bản ứng dụng Grab mới nhất.
- Không thể quy đổi Ưu đãi thành tiền mặt, ngoại trừ được ghi chú cụ thể.
- Visa và nhà cung cấp có quyền tạm dừng, hủy bỏ hoặc thay đổi Ưu đãi cũng như Điều Kiện và Điều Khoản bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
- Ưu đãi được thể hiện theo thông tin cung cấp bởi Nhà cung cấp. Bất cứ khiếu nại và tranh chấp nào phát sinh từ việc mua hoặc định mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này (“Khiếu nại”) sẽ được giải quyết trực tiếp giữa chủ thẻ và Nhà cung cấp. Chủ thẻ Visa sẽ không thực hiện khiếu nại đối với Visa.
- Trong trường hợp có tranh cãi, quyết định của Visa và/hoặc Nhà cung cấp là quyết định cuối cùng.
- Để tránh hiểu nhầm, trong khi Visa tạo điều kiện để chủ thẻ được hưởng ưu đãi này, đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho ưu đãi này. Vì vậy, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng việc mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này sẽ hình thành hợp đồng giữa bản thân chủ thẻ và Nhà cung cấp và Visa không tham gia vào hợp đồng này.
- Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu đãi này, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng Visa sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất, mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương tích, tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này.
- Khách hàng vui lòng kiểm tra mức ưu đãi/ giảm giá trước khi quyết định thanh toán. SCB sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu hóa đơn không thể hiện mức ưu đãi/ giảm giá mà Khách hàng vẫn đồng ý thanh toán.

Loại thẻ áp dụng: Chủ thẻ SCB Visa

Kênh áp dụng: Trực tiếp tại ứng dụng Grab

 

top