Search

VISA X GRAB: Ngay 60.000 đồng

 

1. Ưu đãi: Ưu đãi ngay 60.000 đồng

2. Thời gian: Từ nay đến hết 30/09/2022

3. Điều khoản và điều kiện chung:
+ Chủ thẻ Visa nhập mã điện tử “VISAFOOD” khi thanh toán dịch vụ GrabFood hoặc “VISACAR” khi thanh toán dịch vụ GrabCar.
+ Các chủ thẻ được hưởng khuyến mãi:
- Người dùng Grab lần đầu liên kết thẻ Visa trên ứng dụng Grab.
- Người dùng hiện hữu của Grab đã liên kết thẻ Visa trên ứng dụng Grab nhưng chỉ có một (1) giao dịch hoặc không có giao dịch qua thẻ Visa trong khoảng thời gian từ tháng 01/ 2021 đến tháng 04/ 2021, và tháng 10/ 2021 đến tháng 12/ 2021.
+ Các chủ thẻ đưọc hưởng khuyến mãi sẽ được nhận 1 voucher GrabFood có giá trị 60.000 đồng cho đơn hàng tối thiểu 120.000 đồng hoặc 2 voucher GrabCar có giá trị 30.000 đồng cho giao dịch tối thiểu 60.000 đồng trong thời hạn khuyến mãi.
+ Các mã giảm giá có thể được dùng để trừ trực tiếp (hoặc bù vào) chi phí của giao dịch mua hàng (không bao gồm phí vận chuyển hoặc các phụ phí khác) được thực hiện bởi các thẻ phù hợp ở kênh khuyến mãi.
+ Các chủ thẻ được hưởng khuyến mãi chỉ có thể lựa chọn một loại dịch vụ để sử dụng, mã giảm giá GrabFood hoặc là mã giảm giá GrabCar.
+ Ưu đãi chỉ áp dụng trên phiên bản Ứng dụng Grab mới nhất.
+ Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra mức ưu đãi, số tiền giảm giá trước khi quyết định thanh toán. SCB và Đối tác sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu hóa đơn không thể hiện số tiền giảm giá mà Khách hàng vẫn đồng ý thanh toán.

4. Loại thẻ áp dụng:
- Chủ thẻ SCB Visa.
- Không áp dụng cho thẻ ATM nội địa.

5. Kênh áp dụng: Trực tiếp tại ứng dụng Grab (GrabFood, GrabCar)

 

top