Search

VISA X BE: ƯU ĐÃI ĐẾN 50%

 

1. Ưu đãi:

+ Ưu đãi 1: Người dùng mới

 • Điều kiện: Chủ thẻ hưởng chưa liên kết Thẻ Ưu đãi hoặc trong ba (03) tháng gần đây nhất không còn sử dụng Thẻ Ưu đãi trên Kênh Ưu đãi
 • Ưu đãi: Giảm 50% (tối đa 50.000 VNĐ) cho giao dịch beBike, beCar, beDelivery đầu tiên bằng Thẻ Ưu đãi trong suốt thời hạn khuyến mại

+ Ưu đãi 2: Người dùng hiện hữu

 • Điều kiện: Tất cả các Chủ thẻ hưởng sử dụng Thẻ Ưu đãi trên Kênh Ưu đãi
 • Ưu đãi:
  • BeBike: Giảm 10.000 Việt Nam Đồng cho mỗi chuyến beBike tối thiểu 30.000 Việt Nam Đồng mỗi tháng với Thẻ Ưu đãi trong suốt thời hạn khuyến mại; và
  • BeCar: Giảm 20.000 Việt Nam Đồng cho mỗi chuyến beCar tối thiểu 60.000 Việt Nam Đồng mỗi tháng với Thẻ Ưu đãi trong suốt thời hạn khuyến mại.

2. Thời gian: Từ nay đến hết 31/03/2023

3. Điều kiện áp dụng:

 • Khách hàng sử dụng thẻ SCB Visa để được hưởng ưu đãi
 • Giá trị khuyến mại được trừ trực tiếp vào giá trị giao dịch khi khách hàng thanh toán toán dịch vụ. Chủ thẻ hưởng sử dụng dịch vụ cần thanh toán bất kỳ giá trị dịch vụ còn lại sau khi đã sử dụng ưu đãi.
 • Giá trị khuyến mại không bao gồm phí cầu đường và/hoặc các phụ phí khác. Chủ thẻ hưởng cần thanh toán cho tài xế hoặc cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, bằng tiền mặt hoặc các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khác cho những phụ phí đó.
 • Không thể quy đổi Ưu đãi thành tiền mặt hoặc sử dụng ưu đãi kết hợp với các chương trình khuyến mãi, giảm giá, phiếu giảm giá hoặc ưu đãi đặc biệt khác, ngoại trừ được ghi chú cụ thể.
 • Visa và nhà cung cấp có quyền tạm dừng, hủy bỏ hoặc thay đổi Ưu đãi cũng như Điều Kiện và Điều Khoản bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 • Ưu đãi được thể hiện theo thông tin cung cấp bởi nhà cung cấp. Bất cứ khiếu nại và tranh chấp nào phát sinh từ việc mua hoặc định mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này (“Khiếu nại”) sẽ được giải quyết trực tiếp giữa chủ thẻ và nhà cung cấp. Chủ thẻ Visa sẽ không thực hiện khiếu nại đối với Visa.
 • Trong trường hợp có tranh cãi, quyết định của Visa là quyết định cuối cùng.
 • Để tránh hiểu nhầm, trong khi Visa tạo điều kiện để chủ thẻ được hưởng ưu đãi này, đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho ưu đãi này. Vì vậy, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng việc mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này sẽ hình thành hợp đồng giữa bản thân chủ thẻ và nhà cung cấp và Visa không tham gia vào hợp đồng này.
 • Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu đãi này, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng Visa sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất, mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương tích, tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này.

4. Loại thẻ áp dụng: Áp dụng cho thẻ SCB Visa

5. Kênh áp dụng: Ứng dụng Be

Bạn có biết những ưu đãi dưới đây chưa?

 

top