Search

VIỄN THÔNG A

 

Mức ưu đãi: Giảm đến 500.000 đồng khi mua sắm tại Viễn Thông A.

Thời gian ưu đãi: Từ 26/03/2018 đến 30/04/2018

Kênh áp dụng: Online hoặc trực tiếp tại cửa hàng

Loại thẻ áp dụng: Tất cả thẻ tín dụng quốc tế SCB.

Hotline: 1900 5454 46

Website: https://vienthonga.vn

 

top