Search

VICTORIA HEALTHCARE VIETNAM: GIẢM ĐẾN 27%

 

1. Ưu đãi:
Giảm đến 27% (giảm ngay 80.000 đồng) cho các gói khám Bác sĩ từ xa (Teledoctor) tại https://teledoctor.com.vn/ và nhập đúng các mã code ưu đãi (theo tháng)
- Dành cho 100 lượt ưu đãi đầu tiên mỗi tháng.
- Mỗi tài khoản được áp dụng ưu đãi 01 lần/ tháng
- Số tiền giảm là 80.000 đồng/ lần.

Cụ thể :

Gói Khám

Mức phí

Ưu đãi

Mức phí sau ưu đãi

Mức % discount

Bác sĩ từ xa gói tư vấn 15 phút

300.000 VND

80.000 VND

220.000 VND

27%

Bác sĩ từ xa gói tư vấn 30 phút

500.000 VND

420.000 VND

16%

Bác sĩ từ xa gói tư vấn 15 phút (bác sĩ bậc cao)

500.000 VND

420.000 VND

16%

Bác sĩ từ xa gói tư vấn 30 phút (bác sĩ bậc cao)

800.000 VND

720.000 VND

10%

2. Thời gian: Từ nay đến hết 31/10/2020
3. Áp dụng: Tất cả chủ thẻ tín dụng SCB Visa/ Mastercard
4. Điều kiện điều khoản:
SCB sẽ tryền thông đến Khách hàng của SCB trên tất cả các kênh truyền thông với mã code ấn định theo tháng, cụ thể
- Tháng 8: từ 10/08 – 31/08/2020 _ mã code SCBT08
- Tháng 9: từ 01/09 – 30/09/2020 _ mã code SCBT09
- Tháng 10: từ 01/10 – 31/10/2020 _ mã code SCBT10
- Mỗi code giới hạn 100 lượt ưu đãi.
5. Kênh áp dụng: Website: https://teledoctor.com.vn

 

top