Search

VÍ ĐIỆN TỬ MOCA

 

1. Ưu đãi: Giảm 30% tối đa 50.000đ cho chủ thẻ SCB lần đầu liên kết ví Moca.

2. Thời gian: 04/08 - 31/08/2018

3. Đối tượng áp dụng: Tất cả chủ thẻ SCB.

4. Kênh áp dụng: các cửa hàng của McDonald’s tại TP.Hồ Chí Minh và TP.Hà Nội; các cửa hàng Fanny và Shalala trên toàn quốc.

5. Điều kiện và điều khoản: Chi tiết xem tại đây

Tải về chi tiết chương trình tại đây

 

top