Search

VASCARA & ADLER

 

Mức ưu đãi:

+ Giảm 5% trên hóa đơn khi khách hàng thanh toán qua thẻ SCB với nhãn hàng Vascara

+ Giảm 10% trên hóa đơn khi khách hàng thanh toán qua thẻ SCB với nhãn hàng Adler

Loại thẻ áp dụng: Tất cả thẻ SCB.

Thời gian ưu đãi: Từ 15/10/2017 đến 15/10/2018

Địa điểm: Tất cả cửa hàng của Vascara

Điều kiện áp dụng: Không áp dụng với chương trình khuyến mãi khác, không áp dụng chung với thẻ VIP và thẻ đối tác khác.

Bạn có biết những ưu đãi dưới đây chưa?

 

top