Search

VASCARA & ADLER

 

Mức ưu đãi:

+ Giảm 5% trên hóa đơn khi khách hàng thanh toán qua thẻ SCB với nhãn hàng Vascara

+ Giảm 10% trên hóa đơn khi khách hàng thanh toán qua thẻ SCB với nhãn hàng Adler

Loại thẻ áp dụng: Tất cả thẻ SCB.

Thời gian ưu đãi: Từ 15/10/2017 đến 15/10/2018

Địa điểm: Tất cả cửa hàng của Vascara

Điều kiện áp dụng: Không áp dụng với chương trình khuyến mãi khác, không áp dụng chung với thẻ VIP và thẻ đối tác khác.

 

top