Search

Ưu đãi từ Agoda dành cho chủ thẻ SCB Visa

 

Ưu đãi: Giảm 9%

Thời gian: Từ nay đến 24/10/2019

Áp dụng: Chủ thẻ Quốc tế SCB Visa

Hotline: 1900 6538

Điều kiện và điều khoản:

  • Đặt phòng trên trang Agoda và thanh toán bằng thẻ SCB Visa.
  • Chủ thẻ SCB Visa sẽ nhận được giảm giá trực tiếp 19% mỗi thứ 4 hàng tuần và giảm giá trực tiếp 9% cho các ngày khác. Không giới hạn số lượng đặt phòng và số tiền giảm giá tối đa trên mỗi đặt phòng.
  • Chỉ áp dụng khi đặt phòng trên Agoda tại đường link: http://www.agoda.com/visavn
  • Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình khuyến mãi, phiếu giảm giá, chứng từ hoặc đặc quyền của VIP khác trừ khi có quy định khác.
  • Visa và đối tác tham gia có quyền dừng, hủy hoặc điều chỉnh điều khoản, điều kiện cũng như nội dung chương trình khuyến mại mà không cần thông báo trước.
  • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Visa và Agoda là quyết định cuối cùng.
  • Để tránh hiểu nhầm, trong khi Visa tạo điều kiện để chủ thẻ được hưởng ưu đãi này, đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho ưu đãi này. Vì vậy, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng việc mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này sẽ hình thành hợp đồng giữa bản thân chủ thẻ và nhà cung cấp và Visa không tham gia vào hợp đồng này.
  • Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu đãi này, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng Visa sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất, mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương tích, tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này.

 

top