Search

ƯU ĐÃI 50% PHÍ RA SÂN DÀNH CHO CHỦ THẺ SCB MASTERCARD WORLD

 

1. Ưu đãi:
Giảm 50% phí chơi golf cho chủ thẻ chính SCB Mastercard World tại 3 sân golf Việt Nam gồm: Song Be Golf Resor, The Montgomerie Vietnam và Chi Linh Star Golf & Country Club.

2. Thời gian: Từ nay đến 15/01/2021

3. Áp dụng:
- Chủ thẻ SCB Mastercard World
- Khi trực tiếp đặt lịch chơi golf tại https://mastercardseagolf.apexlynx.net

4. Điều kiện điều khoản:
I. Điều kiện chung:
1. Thời gian áp dụng chương trình: Từ ngày 16/01/2020 đến ngày 15/01/2021.
2. Nội dung ưu đãi: Giảm 50% phí chơi golf cho chủ thẻ chính SCB Mastercard World tại 3 sân golf Việt Nam gồm: Song Be Golf Resor, The Montgomerie Vietnam và Chi Linh Star Golf & Country Club.
3. Chương trình ưu đãi chỉ có giá trị sử dụng khi trực tiếp đặt lịch chơi golf qua trang web https://mastercardSEAgolf.apexlynx.net và chủ thẻ tuyệt đối không được phép liên hệ với bất kỳ câu lạc bộ golf nào để yêu cầu/đặt chỗ hoặc tiếp nhận thời gian chơi bóng từ những người chơi golf/các thành viên khác tại câu lạc bộ để sử dụng chung với đặc quyền này.
4. Danh sách Câu Lạc Bộ Golf Tham Gia Chương Trình có thể thay đổi theo từng thời kỳ mà không cần thông báo trước.
5. Chương trình ưu đãi này được cung cấp bởi Mastercard thông qua Apexlynx LeisureSport Private Limited và không ủy quyền cho bất kì Câu lạc bộ sân Gold nào.
6. Chủ thẻ chính của SCB Mastercard World được hưởng ưu đãi giảm 50% phí ra sân và tối đa 4 lần/năm.
7. Chủ thẻ và khách của chủ thẻ phải có (i) số điểm chấp hợp lệ để đặt thời gian phát bóng và (ii) bảo hiểm cho người chơi golf còn hiêu lực, bao gồm bảo hiểm do Câu Lạc Bộ Golf Tham Gia Chương Trình yêu cầu hoặc khuyến nghị.
8. Chủ Thẻ phải tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện khi thực hiện yêu cầu đặt chỗ chơi golf (xem phần “Đặt trước” bên dưới).
9. Mastercard và/hoặc Câu Lạc Bộ Golf Tham Gia Chương Trình có toàn quyền từ chối bất kỳ yêu cầu đặt chỗ nào.
10. Tại mọi thời điểm, một chủ thẻ chỉ được phép đặt một trước một dịch vụ chơi golf. Để tránh việc thiếu rõ ràng, chủ thẻ chỉ có thể đặt chỗ chơi golf mới sau khi hoàn thành lần đặt chỗ trước.
11. Chương trình không được sử dụng cùng với bất kỳ chương trình khuyến mãi, giảm giá hoặc ưu đãi nào khác ngoài Mastercard World và không thể áp dụng cho bất kỳ chương trình quảng cáo nào, tham gia vào một sự kiện golf hay sự kiện golf tư nhân hoặc giải đấu golf.
12. Chủ thẻ yêu cầu ghép cặp hoặc tham gia trên chuyến bay đặt trước bởi những người chơi golf/thành viên của câu lạc bộ sẽ được đáp ứng tùy theo khả năng và theo toàn quyền quyết định và được quản lý bởi Câu Lạc Bộ Golf Tham Gia Chương Trình. Câu Lạc Bộ Golf Tham Gia Chương Trình có quyền từ chối những yêu cầu như vậy.
13. Chủ thẻ hiểu và ghi nhận rằng các Câu Lạc Bộ Golf Tham Gia Chương Trình sẽ không trực tiếp giải đáp thắc mắc và/hoặc cố gắng kiểm tra chỗ trống và lịch đặt dịch vụ của chủ thẻ.
14. Các chủ thẻ nên biết rằng số lượng ưu đãi, giảm giá phí ra sân là hữu hạn mỗi tháng, tất cả các cuộc hẹn đặt chỗ áp dụng ưu đãi này được phục vụ theo thứ tự trước sau. Một khi đã đạt giới hạn mỗi tháng, việc đặt chỗ sẽ không được chấp nhận thêm nữa.
15. Bằng cách tham gia vào Chương Trình, Quý Khách hàng đồng ý tuân thủ quy định, chính sách và nội quy của Câu Lạc Bộ Golf Tham Gia Chương Trình.

II. Đặt trước
1. Tất cả các lượt đặt chỗ sẽ chỉ được chấp nhận khi thực hiện đặt chỗ tại trang web sau: (https://mastercardseagolf.apexlynx.net)
2. Ưu đãi có giá trị cho các ngày trong tuần, cuối tuần và ngày lễ trừ khi có quy định khác. Một số câu lạc bộ golf tham gia có thể không chấp nhận cuối tuần và ngày lễ, hoặc chỉ giới hạn đặt chỗ vào cuối tuần và ngày lễ.
3. Chính sách của một số câu lạc bộ golf tham gia có thể yêu cầu số lượng người chơi tối thiểu trong đặt chỗ.
4. Đặt chỗ phải được thực hiện ít nhất trước 5 ngày làm việc (từ 10:00 sáng).
5. Việc chấp nhận tất cả hoạt động đặt trước, ghép đôi và thay đổi thời gian chơi sẽ do các câu lạc bộ golf tham gia chương trình quyết định và hoàn toàn tùy thuộc vào tình hình sân golf. Chủ Thẻ sẽ không được cấp quyền đi vào các câu lạc bộ golf tham gia chương trình mà không có xác nhận đặt lịch trước của Apexlynx LeisureSport Private Limited.

III. Điều khoản thanh toán.
1. Chi phí ra sân được miễn phí/chiết khấu tại các câu lạc bộ golf tham gia chương trình chỉ áp dụng cho chủ thẻ chính. Chủ thẻ chính sẽ thanh toán phí hầu golf, phí thuê xe, phí tủ khoá, bảo hiểm, thuế và các loại phụ phí và chi phí phát sinh khác (“Các loại phí sử dụng khác”) với mức giá thông thường được công bố theo quy định của các câu lạc bộ golf.
2. Tất cả các khách khác sẽ phải trả phí ra sân, các loại phí caddie, phí xe điện, phí tủ khoá, bảo hiểm, thuế và tất cả các khoản phụ phí và phát sinh khác (“Các loại phí sử dụng khác”) với mức giá thông thường được công bố theo quy định của các câu lạc bộ golf.
3. Tất cả các khoản thanh toán liên quan đến việc sử dụng chương trình Mastercard World Golf và các khoản phí sử dụng khác phát sinh, bao gồm phí chơi golf của các khách đi kèm khi áp dụng chương trình đặc quyền golf phải được thanh toán bằng thẻ Mastercard World.
4. Tất cả các khoản phí áp dụng sẽ được Apexlynx LeisureSport Private Limited tính vào chủ thẻ chính Mastercard World.
5. Hoạt động đặt lịch sẽ không được xác nhận cho đến khi các khoản phí bắt buộc và có liên quan được ghi nhận thành công cho chủ thẻ Mastercard World.
IV. Hủy bỏ và thay đổi.
1. Việc hủy bỏ và thay đổi chỉ được thực hiện thông qua trang web sau : (https://mastercardseagolf.apexlynx.net) hoặc qua email gửi đến Apexlynx LeisureSport Private Limited theo địa chỉ (Mastercardseagolf@apexlynx.net) và sẽ không được chấp nhận nếu trực tiếp liên hệ với các câu lạc bộ tham gia chương trình.
2. Bất kỳ thay đổi và hủy bỏ nào đối với lịch đặt trước phải được thực hiện ít nhất 3 ngày làm việc trước thời điểm chơi tại tất cả các câu lạc bộ tham gia chương trình. Nếu đến muộn hoặc không xuất hiện thì chủ thẻ sẽ phải chịu khoản phạt 100% toàn bộ mức phí được công bố theo quy định của các câu lạc bộ golf tham gia chương trình.
3. Phí thay đổi là 10 USD + thuế GST có thể được áp dụng nếu có bất kỳ yêu cầu thay đổi nào sau khi xác nhận bằng cách thêm một người chơi/ hủy bỏ một người chơi /thay đổi tên của người chơi golf /yêu cầu thay đổi ngày/thời gian chơi đã được xác nhận.
4. Không phát hành vé rain check.

V. Các điều khoản khác.
1. Chương Trình chỉ áp dụng đối với quyền vào sân golf tại Câu Lạc Bộ Golf Tham Gia Chương Trình. Chương trình không cung cấp cho Chủ thẻ và khách của chủ thẻ quyền sử dụng các tiện ích giải trí khác hoặc chỉ dành cho hội viên tại các Câu lạc bộ Golf Tham gia.
2. Chủ thẻ và khách của chủ thẻ xác nhận và đồng ý rằng Mastercard hay Apexlynx LeisureSport Private Limited hay các công ty con của họ không chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành bất kỳ Chương Trình nào, hoặc bất kỳ sai sót về dịch vụ hoặc hàng hóa nào do bên thứ ba cung cấp, trong đó có Câu Lạc Bộ Golf Tham Gia Chương Trình.
3. Theo đó, chủ thẻ đồng ý không hủy ngang và sẽ không khiếu nại Mastercard hoặc Apexlynx LeisureSport Private Limited và các công ty con của họ về bất kỳ loại mất mát, thiệt hại nào phát sinh liên quan tới chương trình, bao gồm nhưng không giới hạn: không cung cấp hoặc cung cấp không thỏa đáng Chương Trình Mastercard Golf bởi Câu Lạc Bộ Golf Tham Gia Chương Trình
4. Mastercard/Apexlynx LeisureSport Private Limited luôn đúng trong mọi trường hợp, có quyền thay đổi hoặc huỷ bỏ sự tham gia của bất cứ câu lạc bộ golf nào vào bất cứ thời điểm nào mà không cần đưa ra lý do.
5. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Chủ thẻ và khách của mình sẽ giữ thẻ Mastercard, Apexlynx LeisureSport Private Limited. Các Câu lạc bộ Golf tham gia chương trình sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về chi phí hay khiếu nại ,mất mát, hư hỏng ( bao gồm bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến thương tật cá nhân, tử vong và chi phí pháp lý) khi khách hàng cố tình tham gia vào chương trình ưu đãi nhưng không tuân thủ đúng những nội quy và điều khoản đã được quy định
6. Mastercard/Apexlynx LeisureSport Private Limited và các câu lạc bộ golf tham gia chương trình có quyền sửa đổi và thực hiện việc giải thích cuối cùng về các điều khoản và điều kiện của ưu đãi này.
7. Chính sách quyền riêng tư của Mastercard được áp dụng cho chương trình này.

 

top