Search

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI Á ĐÔNG

 

Mức ưu đãi:

+ Giảm đến 10% giá trị thực đơn

Ghi chú: Giá trị thực đơn không bao gồm thức uống, VAT và phí phục vụ.

Loại thẻ áp dụng: Tất cả thẻ SCB.

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 30/06/2019

Địa chỉ: 301 - 303 Hải Thượng Lãn Ông, P.13, Q.5, TP.HCM

Điện thoại: 08 3855 7737

Mức ưu đãi:

+ Giảm đến 10% giá trị thực đơn

Ghi chú: Giá trị thực đơn không bao gồm thức uống, VAT và phí phục vụ.

Loại thẻ áp dụng: Tất cả thẻ SCB.

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 30/06/2019

Địa chỉ: 301 - 303 Hải Thượng Lãn Ông, P.13, Q.5, TP.HCM

Điện thoại: 08 3855 7737

Điều kiện và điều khoản: vui lòng xem file đính kèm

Tải về chi tiết chương trình tại đây

 

top