Search

THỨ 4 VUI VẺ CÙNG AGODA

 

Ưu đãi:

- Giảm thêm 12% khi đặt phòng khách sạn vào ngày thứ Tư hằng tuần.
- Giảm thêm 10% những ngày khác trong tuần.

Thời gian:

Thời gian đặt phòng: 01/11/2018 – 31/12/2018
Giai đoạn lưu trú: 01/11/2018 – 31/03/2019

Áp dụng: Tất cả chủ thẻ Quốc tế SCB Mastercard

Điều kiện và điều khoản:

- Khuyến mãi chỉ áp dụng tại các khách sạn hợp lệ, chấp nhận thanh toán trả trước và đặt phòng phải được thực hiện tại đường dẫn hợp lệ như chỉ định: www.agoda.com/mastercardvn

- Khuyến mãi áp dụng trên giá trị phòng (trước thuế, phí phục vụ và các loại phí phụ thu khác – nếu có)

- Khuyến mãi được áp dụng cho các khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước có thể hiện dòng chữ “Khuyến mại hợp lệ”/thẻ khuyến mãi. Phần giảm giá sẽ được thể hiện tại bước “Chi tiết thanh toán” sau khi chủ thẻ SCB Mastercard® đăng nhập số thẻ hợp lệ. Phần giá trị giảm thể hiện trước dòng thuế & phí dịch vụ của khách sạn & được áp dụng trước khi xác nhận giá cuối cùng của đơn đặt phòng.

- Ưu đãi này chỉ áp dụng khi khách hàng sử dụng thẻ SCB Mastercard® để thanh toán. Khuyến mãi không áp dụng cho các giao dịch chọn hình thức thanh toán trực tiếp tại khách sạn.

- Khuyến mãi không được chuyển đổi, cộng dồn và không được sử dụng kết hợp với bất kỳ giảm giá, khuyến mãi, mặt hàng giảm giá và các mặt hàng giá cố định (trừ trường hợp quy định).

- Khuyến mãi không được chuyển đổi qua thành tiền mặt hoặc bất kì sản phẩm nào khác.

- Chủ thẻ đủ điều kiện tham gia sẽ bị ràng buộc bởi quy định và điều kiện của Agoda và Mastercard®. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Agoda là quyết định cuối cùng.

- Mastercard® và / hoặc Agoda có thể thay đổi điều kiện vào bất cứ thời điểm nào.

- Không áp dụng chung với các chương trình khác

Tải về chi tiết chương trình tại đây

Bạn có biết những ưu đãi dưới đây chưa?

 

top