Search

THẾ GIỚI DI ĐỘNG & ĐIỆN MÁY XANH: ƯU ĐÃI ĐẾN 1.200.000 ĐỒNG

 

1. Ưu đãi:

- Ưu đãi hàng tuần: diễn ra vào các ngày Thứ 4, 5, 6 hàng tuần từ 23/03 – 01/05/2022

  • Giảm ngay 500.000đ khi thanh toán sản phẩm từ 05 triệu đồng trở lên.
  • Giảm ngay 1.000.000đ khi thanh toán sản phẩm từ 10 triệu đồng trở lên.

- Ưu đãi ngày đặc biệt: diễn ra duy nhất trong 03 ngày 29,30/04 và 01/05/2022

  • Giảm ngay 1.200.000đ khi thanh toán sản phẩm từ 10 triệu đồng trở lên

2. Thời gian: Từ 23/03/2022 đến ngày 01/05/2022

3. Áp dụng: Tất cả Thẻ Tín dụng SCB Visa/Mastercard

4. Điều kiện & điều khoản:

- Tần suất áp dụng: Mỗi Thẻ được sử dụng 01 lần/ ưu đãi/ chương trình
- Ưu đãi áp dụng cho giao dịch thanh toán qua thẻ, nhưng không áp dụng cho giao dịch trả góp. Đồng thời, không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi/ nhập mã giảm giá khác (nếu sản phẩm quy định).
- Ưu đãi áp dụng trên giá trị sản phẩm thanh toán tương với mỗi mức giảm giá nêu trên.
- Ưu đãi/giảm giá không được phép chuyển đổi thành tiền mặt/hàng hóa/dịch vụ cũng như không thể chuyển nhượng cho người khác.
- Trường hợp ngày triển khai trùng các mức ưu đãi nêu trên. KH sẽ được hưởng mức ưu đãi cao nhất.
- Chương trình có thể kết thúc sớm do hết ngân sách. KH chỉ thanh toán khi hệ thống thông báo có thể hiện ưu đãi và mức giảm giá cụ thể.
- SCB và MWG không chịu trách nhiệm khi hệ thống/ nhân viên không thông báo số tiền giảm giá mà KH vẫn tiến hành thanh toán.
- KH có thể không nhận được ưu đãi nếu ngân sách được phân bổ cho ngày đã được sử dụng hết. Trường hợp ngày áp dụng có các ưu đãi trùng nhau KH sẽ được hưởng mức ưu đãi cao nhất.
- Mã giảm giá/ ngày ưu đãi có giới hạn. Do đó chương trình có thể kết thúc sớm do hết ngân sách giới hạn/ ngày hoặc ngân sách/ tổng chương trình mà không cần thông báo trước.

5. Kênh áp dụng: Thanh toán trực tuyến tại: Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh, gồm www.thegioididong.com www.dienmayxanh.com

 

top