Search

TÊN ĐỐI TÁC – VISA X TRAVELOKA ƯU ĐÃI: Đến 300.000 VNĐ

 

Ưu đãi:
A. Dành cho Khách hàng mới: Bất kỳ giao dịch mua sắm Hàng hóa khuyến mại bởi Khách hàng hợp lệ trên ứng dụng điện thoại và trang web chính thức của Traveloka, sử dụng Thẻ hợp lệ trong Thời gian khuyến mại sẽ được tặng mã giảm theo thể lệ sau:
- Chuyến bay: Code trị giá 200.000 VNĐ khi đặt vé máy bay trên 1.000.000 VNĐ
- Khách sạn: Code trị giá 200.000 VNĐ khi đặt khách sạn trên 800.000 VNĐ
- Xperience: Code trị giá 100.000 VNĐ khi đặt Xperience trên 600.000 VNĐ
B. Dành cho Khách hàng hiện hữu: Bất kỳ giao dịch mua sắm Hàng hóa Ưu đãi bởi Khách hàng hợp lệ trên ứng dụng điện thoại và trang web chính thức của Traveloka, sử dụng Thẻ hợp lệ vào ngày chiến dịch theo chủ đề hoặc Payday và ngày đôi trong Thời gian khuyến mại sẽ tận hưởng mức chiết khấu lên đến 20%:
Chiến dịch theo chủ đề: 30/03 đến 05/04/2023
- Chuyến bay: Giảm 20% (tối đa 300.000 VNĐ) khi đặt vé máy bay trên 1.000.000 VNĐ
- Khách sạn: Giảm 20% (tối đa 300.000 VNĐ) khi đặt vé khách sạn trên 800.000 VNĐ
- Xperience: Giảm 20% (tối đa 200.000 VNĐ) khi đặt vé Xperience trên 600.000 VNĐ
Payday và ngày đôi: 25-27/05, 05-07/06, 06-08/07, 06-08/08, 08-10/09/2023
- Chuyến bay: Giảm 15% (tối đa 300.000 VNĐ) khi đặt vé máy bay trên 1.000.000 VNĐ
- Khách sạn: Giảm 15% (tối đa 300.000 VNĐ) khi đặt vé khách sạn trên 800.000 VNĐ
- Xperience: Giảm 15% (tối đa 200.000 VNĐ) khi đặt vé Xperience trên 600.000 VNĐ

Thời gian: Từ nay đến hết 30/09/2023

Điều khoản và điều kiện chung:
- Ưu đãi chỉ có thể được sử dụng khi thanh toán bằng Thẻ SCB Visa trong Thời gian Ưu đãi.
- Khách hàng chọn sản phẩm, điền thông tin đặt chỗ, tiến hành thanh toán, thêm mã giảm tại mục Mã giảm giá và thanh toán bằng thẻ Visa hợp lệ bất kỳ đã được đề cập trong mục Thẻ hợp lệ để tận hưởng Ưu đãi ngay.
- Ưu đãi có thể kết hợp với các khuyến mại khác theo ghi chú từ Traveloka và có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Trong trường hợp có tranh cãi, quyết định của Visa và/hoặc Traveloka là quyết định cuối cùng.
- Chương trình có thể kết thúc sớm hơn thời gian dự kiến khi ngân sách phân bổ cho chương trình Ưu đãi được sử dụng hết.
- Không thể quy đổi Ưu đãi thành tiền mặt, ngoại trừ được ghi chú cụ thể.
- Visa và nhà cung cấp có quyền tạm dừng, hủy bỏ hoặc thay đổi Ưu đãi cũng như Điều Kiện và Điều Khoản bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
- Ưu đãi được thể hiện theo thông tin cung cấp bởi Nhà cung cấp. Bất cứ khiếu nại và tranh chấp nào phát sinh từ việc mua hoặc định mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này (“Khiếu nại”) sẽ được giải quyết trực tiếp giữa chủ thẻ và Nhà cung cấp. Chủ thẻ Visa sẽ không thực hiện khiếu nại đối với Visa.
- Trong trường hợp có tranh cãi, quyết định của Visa và/hoặc Nhà cung cấp là quyết định cuối cùng.
- Để tránh hiểu nhầm, trong khi Visa tạo điều kiện để chủ thẻ được hưởng ưu đãi này, đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho ưu đãi này. Vì vậy, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng việc mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này sẽ hình thành hợp đồng giữa bản thân chủ thẻ và Nhà cung cấp và Visa không tham gia vào hợp đồng này.
- Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu đãi này, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng Visa sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất, mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương tích, tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này.
- Khách hàng vui lòng kiểm tra mức ưu đãi/ giảm giá trước khi quyết định thanh toán. SCB sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu hóa đơn không thể hiện mức ưu đãi/ giảm giá mà Khách hàng vẫn đồng ý thanh toán.

Loại thẻ áp dụng: Chủ thẻ SCB Visa.

Kênh áp dụng: Trực tiếp tại Traveloka.

 

top