Search

SPOTIFY

 

Ưu đãi: Tặng 02 tháng sử dụng Spotify miễn phí.

Thời gian áp dụng: Từ 01/07 đến 15/11/2018

Loại thẻ áp dụng: Tất cả thẻ SCB Mastercard

Kênh áp dụng: https://spoti.fi/mastercard_vn

Điều kiện và điều khoản:

- Chỉ áp dụng cho chủ thẻ SCB Mastercard.

- Ưu đãi không dành cho những người đã dùng thử Premium

 

top