Search

SOJO HOTELS: GIẢM ĐẾN 100.000 ĐỒNG

 

1. Ưu đãi:
- Giảm thêm 50.000 Đồng cho chủ thẻ SCB thực hiện đặt dịch vụ và giao dịch thanh toán ngay tại WEB/APP SOJO dưới 2 triệu đồng/ booking (1 lần thanh toán)
- Giảm thêm 100.000 Đồng cho chủ thẻ SCB thực hiện đặt dịch vụ và giao dịch thanh toán ngay tại WEB/APP SOJO từ 2 triệu đồng trở lên/ booking (1lần thanh toán)
- SOJO Hotel Ga Hanoi (áp dụng từ nay đến 31/03/2022): Giảm 20% giá
phòng + Đặc quyền chủ thẻ SCB giảm thêm đến 100.000 Đồng
- SOJO Hotel Ha Long (áp dụng từ 15/04/2022 đến 15/07/2022): Giảm 30%
giá phòng + Đặc quyền chủ thẻ SCB giảm thêm đến 100.000 Đồng
- SOJO Hotel Viet Tri (áp dụng từ nay đến 29/04/2022): Giảm 30% giá
phòng + Đặc quyền chủ thẻ SCB giảm thêm đến 100.000 Đồng
- SOJO Hotel Hoa Binh (áp dụng từ nay đến 29/04/2022): Giảm 30% giá
phòng + Đặc quyền chủ thẻ SCB giảm thêm đến 100.000 Đồng
- SOJO Hotel Lang Son (áp dụng từ 30/04/2022 đến 31/07/2022): Giảm 30%
giá phòng + Đặc quyền chủ thẻ SCB giảm thêm đến 100.000 Đồng

2. Thời gian: Từ 20/11/2021 đến 19/11/2022

3. Điều khoản và điều kiện chung:
- Khách hàng phải thanh toán bằng thẻ SCB Visa/Mastercard để hưởng ưu đãi.
- Ưu đãi chỉ áp dụng cho Khách hàng thực hiện đặt dịch vụ và giao dịch thanh toán ngay tại WEB/APP SOJO
- Được cộng dồn trên ưu đãi sẵn có từ WEB/APP SOJO tại thời điểm chủ thẻ thanh toán
- Ưu đãi không được quy đổi thành tiền mặt/ hàng hóa/ dịch vụ khác.
- Khách hàng chỉ thanh toán khi hệ thống thông báo có áp dụng ưu đãi và mức giảm giá cụ thể. SCB và TNH không chịu trách nhiệm khi hệ thống không thông báo số tiền giảm giá mà Khách hàng vẫn tiến hành thanh toán.

4. Loại thẻ áp dụng: Áp dụng cho tất cả chủ thẻ Quốc tế SCB (bao gồm cả Mastercard và Visa phát hành dành cho KH Cá nhân và KH Doanh nghiệp)

5. Kênh áp dụng: Website SOJO: https://sojohotels.com/

6. Liên hệ
- Hotline: 1900 1188
- Email: sojo@sojohotels.com

Bạn có biết những ưu đãi dưới đây chưa?

 

top