Search

SENTOSA - SINGAPORE

 

Mức ưu đãi: Giảm đến 20% khi tham gia các điểm tham quan, cửa hàng ăn uống, khách sạn và spa

Thời gian: Từ nay đến 31/12/2018

Địa điểm áp dụng: Sentosa, Singapore

Kênh áp dụng: Tại cửa hàng

Loại thẻ áp dụng: Thẻ SCB Mastercard

Website: www.sentosa.com.sg/state-specials/mastercardpromotions

 

top