Search

SEN VIỆT SPA

 

1. Ưu đãi:

Ưu đãi đối với chủ thẻ SCB Visa/ Mastercard: Giảm 5% tất cả các dịch vụ

Ưu đãi đối với chủ thẻ SCB beGREAT: Giảm 10% tất cả dịch vụ

2. Thời gian:

Thời gian áp dụng chủ thẻ SCB Visa/ Mastercard: Từ nay đến 31/03/2021

Thời gian áp dụng chủ thẻ SCB beGREAT: Từ nay đến 31/08/2020

3. Áp dụng: Tất cả chủ thẻ SCB Visa/ Mastercard
4. Điều kiện điều khoản:
- Khách hàng phải sử dụng thẻ SCB Visa/Mastercard thanh toán qua POS của Bên B để được hưởng ưu đãi.
- Ưu đãi/giảm giá không được phép chuyển đổi thành tiền mặt/hàng hóa/dịch vụ khác.
- Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng cho Khách hàng lẻ, nghĩa là các Khách hàng SCB chi tiêu bằng thẻ tín dụng cá nhân, không áp dụng cho Khách hàng mua sỉ để buôn bán và kinh doanh, khách đoàn. Số lượng khách hàng mua được kiểm soát bởi địa điểm ưu đãi và quy định là từ bốn khách trở xuống (bao gồm cả người lớn và trẻ em) cho mỗi hóa đơn thì được coi là mua lẻ.
Không áp dụng tách hóa đơn dưới mọi hình thức.
Khách hàng chỉ đươc áp dụng 01 chương trình ưu đãi, không áp dụng cộng gộp với các chương trình khuyến mãi khác của địa điểm ưu đãi.
- Điệu kiện điều khoản đối với thẻ SCB beGREAT: xem chi tiết tại đây

5. Hotline: (0273) 385 8676
6. Website: http://senvietspa.com/about/
7. Địa chỉ: Sân bay Tân Sơn Nhất Tp. Hồ Chí Minh (Ga đi quốc tế và Ga đi quốc nội)

 

top