Search

SCB BAEMIN: ƯU ĐÃI NGAY 50.000 ĐỒNG

 

1.Ưu đãi: ngay 50.000 đồng cho hóa đơn hàng từ 120.000 đồng

2. Thời gian: Từ nay đến hết 31/07/2022

3. Áp dụng: Tất cả Thẻ Tín dụng SCB Visa/ Mastercard

4. Điều kiện & điều khoản:

 • Mỗi Khách hàng được hưởng ưu đãi tối đa 02 lần/ mỗi tháng trong thời gian triển khai chương trình.
 • Khách hàng phải sử dụng thẻ Tín dụng SCB Visa/Mastercard thanh toán tại kênh áp dụng để được hưởng ưu đãi. Gồm các thẻ Tín dụng SCB Visa/Mastercard có đầu BIN sau: 489516, 489517, 489518, 510235, 545579, 554627. Đồng thời, Khách hàng cần thỏa điều kiện về số tiền tối thiểu được quy định.
 • Ưu đãi áp dụng cho tất cả các đối tác nhà hàng trên Baemin (trừ các đối tác trong chương trình BAEMIN đi Chợ).
 • Giao dịch đủ điều kiện để áp dụng Chương trình ưu đãi không bao gồm các giao dịch hoàn, bị hủy và các giao dịch liên quan đến gian lận, giả mạo.
 • Các ưu đãi không được quy đổi ra tiền mặt, hoặc sản phẩm và không được chuyển nhượng cho người khác.
 • Mã giảm giá đồng thời được áp dụng giảm giá cho các sản phẩm có giá ưu đãi hiện hữu trên Ứng dụng BAEMIN.
 • Ưu đãi được áp dụng vào cả các ngày lễ, Tết.
 • Trường hợp đổi/hủy đơn hàng sau khi thanh toán thành công thì chi phí đơn hàng đổi/hủy sẽ được hoàn về tài khoản trong vòng 07 (ngày) sau thời gian đổi/hủy giao dịch.
 • Khách hàng có thể không nhận được ưu đãi trong thời gian triển khai chương trình do ngân sách đã được sử dụng hết.
 • Khách hàng phải thanh toán tất cả các khoản tiền, phí phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ do Baemin cung cấp bằng một trong các loại thẻ Tín dụng SCB Visa/Mastercard theo quy định như trên.
 • Tại bước thanh toán, Khách hàng cần chủ động kiểm tra việc áp dụng Mã giảm giá, chỉ tiến hành thanh toán khi hệ thống đã trừ đi số tiền ưu đãi như trên. SCB và BAEMIN không chịu trách nhiệm bất cứ trường hợp nào hệ thống không thể hiện số tiền giảm giá mà Khách hàng vẫn thực hiện thanh toán
 • Khu vực áp dụng: Tất cả các thành phố có trên Ứng dụng BAEMIN..

5. Kênh áp dụng:

Trực tiếp tại Ứng dụng BAEMIN

Link chương trình: https://baemin.onelink.me/jjXg/scb

 

top