Search

SAMSUNG: ƯU ĐÃI ĐẾN 30%

 

1. Ưu đãi: Đến 30% cho các thẻ SCB Visa/ Mastercard

2. Thời gian: Từ nay đến 31/05/2021

3. Áp dụng: Tất cả chủ thẻ SCB Visa/ Mastercard

4. Điều kiện điều khoản:
- KH phải thanh toán bằng thẻ SCB Visa/ Mastercard tại đường link www.sshop.vn/scbankcustomer để được nhận ưu đãi.
- KH chỉ tiến hành thanh toán khi hệ thống đã hiển thị số tiền giảm giá. SCB và SAMSUNG không chịu trách nhiệm về việc hệ thống không hiển thị số tiền giảm giá mà KH vẫn tiến hành thanh toán. Trong mọi tình huống xảy ra tranh chấp, quyết định của SAMSUNG và SCB là quyết định cuối cùng.
- Chương trình ưu đãi không được áp dụng chung với các chương trình ưu đãi khác trừ chương trình trả góp 0% qua Thẻ Tín dụng SCB Visa/ Mastercard

 

top