Search

OGAWA

 

Mức ưu đãi: Giảm 10% trên giá trị hóa đơn thanh toán hàng hóa, dịch vụ.

Loại thẻ áp dụng: Tất cả thẻ tín dụng SCB.

Hình thức giảm giá: Tại tất cả các cửa hàng

Được áp dụng đồng thời với chương trình trả góp của SCB, và các chương trình khuyến mãi/giảm giá khác của Ogawa tùy thời điểm.

Thời gian ưu đãi: Từ 10/12/2017 đến 31/12/2018

Hotline: 0888 666 065

Website: www.ogawaworld.net

 

top