Search

NHẬT BẢN

 

Mức ưu đãi: Giảm đến 10% các dịch vụ ẩm thực, vui chơi, mua sắm tại Nhật Bản.

Thời gian: Từ nay đến 30/06/2018

Kênh áp dụng: Tại cửa hàng, quầy bán vé và online

Loại thẻ áp dụng: Thẻ SCB Mastercard

 

top