Search

NHÀ HÀNG GẠO

 

1. Ưu đãi:

Giảm 10% tối đa 500.000đ

2. Thời gian áp dụng:

- Từ 10/06 – 31/12/2018

3. Loại thẻ Áp dụng: Tất cả thẻ Quốc tế SCB (Visa/Mastercard)

4. Địa chỉ áp dụng: 33 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM

5. Điều kiện và điều khoản:

- Áp dụng cho hóa đơn tối thiểu 3.000.000VNĐ (bao gồm VAT và phí phục vụ).

- Mỗi chủ thẻ 1 chỉ được hưởng ưu đãi 01 lần/ngày.

- Các ưu đãi không được quy đổi ra tiền mặt, hoặc sản phẩm và không được chuyển nhượng cho người khác;

- Khách hàng phải thanh toán bằng thẻ Quốc Tế SCB.

Nhà hàng Gạo sẽ không cấp lại ưu đãi trong trường hợp hóa đơn bị hoàn và/hoặc hủy vì bất cứ lý do gì. Trong trường hợp này, cả hóa đơn bị hoàn/hủy và hóa đơn được cấp lại sau đó đều sẽ không được áp dụng để thực hiện Chương trình ưu đãi

 

top