Search

NGUYỄN KIM: GIẢM ĐẾN 1.525.000 ĐỒNG

 

1. Ưu đãi: Giảm đến 1.525.000 đồng

2. Thời gian: Duy nhất ngày 28/01/2021

3. Áp dụng: Tất cả chủ thẻ SCB Visa/ Mastercard

4. Điều khoản và điều kiện
- Mã giảm giá dành cho khách hàng SCB: NK2021BANK
- Sản phẩm áp dụng: Tất cả sản phẩm ngoại trừ Laptop và Điện thoại.
- Đối tượng áp dung: Khách hàng là chủ thẻ quốc tế SCB (554627, 545579, 510235, 489518, 489517, 489516, 550796, 453618, 524188)
- Được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác từ đối tác ngân hàng (nếu có)
- Mã giảm giá không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
- Giới hạn mua tối đa 3 dòng sản phẩm trong cùng một danh mục

5. Kênh áp dụng: Mua sắm Online tại nguyenkim.com

 

top