Search

NGUYỄN KIM: ĐẠI TIỆC ONLINE GIẢM ĐẾN 1.400.000 VND

 

1. Ưu đãi: Giảm đến 1.400.000 VND
2. Thời gian: Duy nhất ngày 22/11/2020
3. Áp dụng: Tất cả chủ thẻ SCB Visa/ Mastercard
4. Điều kiện điều khoản:
- Mã giảm giá dành cho khách hàng SCB: NK22110BANK
- Sản phẩm áp dụng: Tất cả sản phẩm ngoại trừ Laptop và Điện thoại.
- Đối tượng áp dung: Khách hàng là chủ thẻ quốc tế SCB (554627, 545579, 510235, 489518, 489517, 489516, 550796, 453618, 524188)
- Được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác từ đối tác ngân hàng (nếu có)
- Mã giảm giá không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
- Giới hạn mua tối đa 3 dòng sản phẩm trong cùng một danh mục
5. Kênh áp dụng:
Mua sắm online tại nguyenkim.com

 

top