Search

NGUYỄN KIM

 

1. Ưu đãi: Giảm thêm 500.000đ cho hóa đơn từ 10.000.000 trở lên

2. Thời gian: Từ nay đến 31/03/2019

3. Áp dụng: Tất cả chủ thẻ Quốc tế SCB

4. Điều kiện điều khoản:

- Khách hàng chỉ được nhận ưu đãi 1 lần trong toàn thời gian diễn ra chương trình

- Áp dụng cho chủ thẻ cá nhân

- Chương trình có thể kết súc sớm khi hết ưu đãi

- Ưu đãi không được chuyển dổi thành tiền mặt/ hàng hóa/ dịch vụ cũng như không thể chuyển nhượng cho người khác

- Không áp dụng với các ưu đãi khác

5. Địa điểm kinh doanh: Trực tuyến và trực tiếp tại cửa hàng Nguyễn Kim toàn quốc

 

top