Search

NGÔI NHÀ NẾN THƠM: GIẢM NGAY 10%

 

1. Ưu đãi:
- Giảm ngay 10% trên tổng hóa đơn khi thanh toán bằng thẻ SCB Visa/ Mastercard
2. Thời gian: Từ nay đến hết 10/12/2021
3. Áp dụng: Tất cả chủ thẻ SCB Visa/Mastercard
4. Điều kiện & điều khoản:
- Khách hàng phải sử dụng thẻ SCB Visa/Mastercard để hưởng ưu đãi.
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
- Ưu đãi không được chuyển đổi thành tiền mặt/ dịch vụ khác.
5. Địa chỉ áp dụng:
- 56 Nguyễn Văn Tráng, P.Bến Thành, Q.1, Tp.HCM
6. Liên hệ
- Website: http://www.candlehouse.vn
- Hotline: 0978 685 998

 

top