Search

MYTOUR ƯU ĐÃI: Đến 200.000VNĐ

 

Ưu đãi: Giảm 10% tối đa 200,000 đồng cho mọi hóa đơn đặt phòng trong nước khi nhập mã MYTOUR9H23SCB

Thời gian: Từ nay đến hết ngày 31/12/2023.

Điều khoản và điều kiện:
- Điều khoản và điều kiện của Ưu đãi:

 • Áp dụng khi đặt phòng khách sạn trong nước.

 • Khách sạn áp dụng: Tất cả khách sạn trên toàn quốc (trừ khách sạn có deal giá độc quyền)

 • Mỗi khách hàng/ tài khoản/ email/ số điện thoại/thiết bị chỉ được hưởng ưu đãi 01 lần trong suốt chương trình.

 • Không áp dụng hoàn hủy, thay đổi đơn phòng sau khi đã thanh toán.

- Điều khoản và điều kiện chung:

 • Khách hàng phải thanh toán trực tuyến tất cả các khoản tiền, phí phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ do Mytour cung cấp và thanh toán bằng thẻ SCB Visa/Mastercard để hưởng ưu đãi.

 • Khách hàng có thể sử dụng 01 Mã Ưu đãi cho một đơn đặt hàng (một lần giao dịch) cho mỗi thẻ (01 đơn đặt hàng/01 thẻ). Thẻ chính và thẻ phụ được hưởng ưu đãi độc lập trong Thời gian triển khai Chương trình ưu đãi.

 • Mức Ưu Đãi cho Khách hàng không được quy đổi ra tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng cho Khách hàng trong mọi trường hợp. Ưu đãi cũng không được quy đổi thành sản phẩm và không được chuyển nhượng cho người khác;

 • Không áp dụng hoàn hủy, thay đổi đơn phòng sau khi đã thanh toán.

 • Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng cho Khách hàng lẻ. Mytour có quyền từ chối áp dụng Chương trình ưu đãi cho các đơn hàng, mà theo ý kiến chủ quan của riêng Mytour, có dấu hiệu sử dụng cho mục đích mua đi bán lại hoặc mua với số lượng từ hai (02) sản phẩm cùng loại (cùng thời gian, cùng địa điểm…) hoặc các tiêu chuẩn khác của riêng Mytour mà theo đó được xác định là không phải dành cho Khách hàng lẻ trong thời gian diễn ra Chương trình ưu đãi.

 • Áp dụng cho lễ, Tết.

 • Không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mãi khác của Mytour.

 • Khách hàng vui lòng kiểm tra mức ưu đãi/ giảm giá trước khi quyết định thanh toán. SCB và Mytour sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu hóa đơn không thể hiện mức ưu đãi/ giảm giá mà Khách hàng vẫn đồng ý thanh toán,

Loại thẻ áp dụng:
- Chủ thẻ SCB Visa/Mastercard.
- Không áp dụng cho thẻ ATM nội địa.

Kênh áp dụng: Tại website mytour.vn và ứng dụng Mytour.

 

top